Muzeum betlémů najdete v polovině cesty na hrad Karlštejn v historické budově číslo 11 s růžovobílou fasádou, která sloužila dříve jako fara. Barokní budova je od sklepa až po půdu zaplněna betlémy z nejrůznějších materiálů, různých velikostí a rozdíleného stáří.

V přízemí domu uvidíte pestrou kolekci betlémů vyrobených ze dřeva, papíru, hlíny či méně častých materiálů jako například sklo, cín či i raritních materiálů jako chleba, vosk a tragant, což je cukr smíchaný s pryskyřicí. Nejmenší exponáty betlémů jsou umístěny ve skořápce lískového, vlašského či kokosového ořechu. Velkým lákadlem pro děti je několik mechanických betlémů, které si samy spouštějí. Od začátku liturgického roku do Tří králů je celý dům už tradičně provoněn betlémy z čerstvých perníčků.

Královský betlém

Divácky nejatraktivnějším objektem v muzeu je bezpochyby Karlštejnský královský betlém, největší pohyblivý betlému u nás, co do plochy se týče. Prvenství v počtu vyřezávaných figurek však nese Proboštův betlém z Třebechovic, který je národní kulturní památkou. Po úzkém schodišti zdobeném do gotiky stoupají návštěvníci pod střechu, kde je Královský betlém umístěn. Kulisa betléma je osazena 46-ti dřevěnými půlmetrovými loutkami, které jsou oblečeny do dobových oděvů. Deset nejvýznamnějších českých panovníků od sv. Václava až po T. G. Masaryka přináší dary Ježíškovi, který se dle místního vyprávění narodil právě v jeskyni pod Karlštejnem. Spuštění betlému doprovází karlštejnská pohádka, úryvky hudby ze Smetanovy Mé vlasti a ze Škroupovy české hymny, vše zakončené závěrečným vyzváněním zvonů.

V nejnižší části domu je instalována výstavka, která dokumentuje dějiny vinařství na Karlštejnsku.

Venkovní expozici muzea, naproti vstupu do dvora, tvoří alchymistická dílna z doby panování Rudolfa II., kde několik alchymistů v ponurém interiéru předvádí své pokusy panovníkovi.

This entry was posted by in Blog.